Sekretesspolicy

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
Datum för utfärdande 18.5.2010

1. Innehavare av register

ML Invest & Finance
FO 2499040-8
Raiskinkuja 10
04130 Sipoo

Kundservice: info@balanscykeln.se

2. Ansvarig och/eller kontaktperson för registret

Marko Lehtinen
m.leh@hotmail.com

3. Namn på ML Invest & Finance register: kundregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter (syftet med registret)

ML Invest & Finance webbutiks användarregister innehåller lagrade personuppgifter som används för kundservice, hantering av kontakter, marknadsföring och andra ändamål i samband med onlinetjänster.

5. Innehållet i registret

Registret kommer att innehålla grundläggande information, till exempel:

- namn
- adress
- telefon
nummer
- e-post.

6. Regelmässiga informationskällor

Registratorn registrerar den information till ML Invest & Finances webbutik som användaren själv anger med hjälp av webben.

7. Regelmässigt utlämnande och överföring av uppgifter om EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ingen regelbunden utlämning av information till tredje part.Inget utlämnande av information utanför EU eller EES.

8. Principer för skydd av registret

ML Invest & Finance webbutiks användarregister lagras i styrsystemet, vilket är ett operativsystem som skyddas av skyddsprogramvara.Systemet kräver ett användarnamn och lösenord.Systemet skyddas även av brandväggar och andra tekniska hjälpmedel.Informationssystemet lagras i registret och kan endast nås av vissa auktoriserade, fördefinierade anställda.Informationen i registret ligger i låsta och bevakade lokaler.

9. Rätt till avslag

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige från att använda personuppgifter i syfte för direktreklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring, marknadsundersökningar eller opinionsundersökningar, liksom allmänna register eller släktforskning.Förbudet måste göras skriftligen till den person som ansvarar för registret.

10. Den registrerades kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera personuppgifterna i registret och få kopior av dem.Begäran om inspektion skall ske skriftligen till den som ansvarar för registret.

11. Korrigera uppgifter

Registratorn korrigerar, raderar eller kompletterar på eget initiativ, eller på begäran av registret, för att hantera felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter.Den registrerade bör kontakta den person som ansvarar för att korrigera informationen.