Barn och elsäkerhet

El är farligt och det gäller var försiktig med detta, särskilt om man har barn. Ska det göras elinstallationer, så kan det vara bra att anlita en elektriker i Växjö för jobbet. Sedan är det bra att se över hemmet, så att det är säkert. Till exempel är det bra att se till att alla eluttag har ett så kallat petskydd. Det så att inga barn kan stoppa dit fingrar eller till och med redskap. Moderna eluttag har sådana inbyggda, men har du äldre modeller kan du köpa petskydd att sätta dit själv. En annan viktig sak att tänka på, det är att undvika att ha lösa sladdar. Dels är det en stryprisk, barn kan fastna i dem, dels är det inte bra att ha dem framme om de blir skadade och barnen kan komma åt det som är under isoleringen.

Bra råd och tips

  • Se till att ni har en jordfelsbrytare och kontrollera den regelbundet.
  • Kontrollera att alla sladdar, stickkontakter, strömbrytare och vägguttag är hela och sitter fast ordentligt. Använd aldrig trasiga elprodukter.
  • Lämna aldrig laddare i ett uttag. Barn som kommer åt den kan få ström i sig om de till exempel suger eller biter på sladden.
  • Ladda aldrig elprodukter i barnets rum. Laddare som har brister eller någon skada kan börja brinna. Ladda under uppsikt och aldrig när du sover.
  • Tänk igenom vilka elprodukter som verkligen behövs i barnets rum. Se till att de inte kan rivas ner eller på annat sätt riskera en olycka. Det gäller även nattlampor som sitter direkt i eluttaget.
  • Alla lampor ska hållas utom räckhåll för barn. Var extra uppmärksam på lampor som ser ut som leksaker. De lockar till lek.
  • Lampor ska alltid ha en ljuskälla i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln.
  • Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver vilket kan vara farligt att andas in för små barn om de går sönder. Var mycket försiktig när du hanterar de trasiga lampresterna och vädra rummet där lampan gått sönder.
4 Oct 2021