Enkla sätt att förbättra din balans

De kroppssystem som ansvarar för balansen kan påverkas av gradvisa förändringar på grund av åldrande eller biverkningar av mediciner. Det finns också en mängd hälsoproblem som kan leda till ostadighet. Men många stabilitetsproblem orsakade av åldrande eller tillstånd som artrit, stroke, Parkinsons sjukdom eller multipel skleros svarar bra på övningar som är utformade för att förbättra balansen.

Troligtvis ägnar du dig redan åt vissa aktiviteter som hjälper till att skärpa balansen, särskilt om du är en aktiv person. Andra balansstärkande aktiviteter du kan göra är till exempel:

  • Att gå, cykla och gå i trappor stärker musklerna i underkroppen. En liggcykel eller trappsteg är ett säkert sätt att börja med om din balans kräver mycket arbete.
  • Stretching lossar spända muskler, vilket kan påverka hållning och balans.
  • Yoga stärker och sträcker spända muskler samtidigt som du utmanar dina statiska och dynamiska balansfärdigheter.
  • Tai chi-rörelser, som involverar gradvisa skiftningar av vikt från en fot till en annan i kombination med att rotera bålen och förlänga lemmarna, erbjuder en rad utmaningar för att förbättra din balans.

Vad händer om du inte alls är aktiv? Forskning visar att rätt övningar kan hjälpa stillasittande människor att dramatiskt förbättra sin styrka och balans oavsett ålder eller förmåga.

22 Mar 2023