Bältesstol eller bälteskudde?

När barnen åker i bilen så ska de göra det på ett säkert sätt. När de är mellan 4-5 år så är det dags att köpa en bältesstol eller bälteskudde. Vilket av alternativen som är bäst avgörs framförallt av hur säkerhetsbältet sitter. Om du vill jämföra olika bälteskuddar, så kan du göra det på bastitest24. Om barnet är under 135 cm långt, så måste de sitta i någon form av skydd i bilen, bakåtvänt så länge som möjligt. När de är mindre så har de ofta en bilbarnstol men vid 4-5 års ålder har de ofta växt ur den. Det är då du ska köpa en bältesstol eller bälteskudde.

När är det dags att byta ut bilbarnstolen?

När barnets huvud når över bilbarnstolens ryggstöd med en tredjedel, alltså ungefär när stolens kant är i höjd med barnets öron - då är det lämpligt att skaffa bältesstol eller bälteskudde. Det passar olika bra med dessa, beroende på hur säkerhetsbältet sitter. Eller rättare sagt var det hamnar på barnet. Bilens diagonalbälte ska vara nära halsen och löpa mitt över bröstet. Bältet får inte hamna tvärs över magen.

Är det så att bältet kommer allt för långt ut på axeln eller över magen är det bättre att välja en bältesstol i stället för bälteskudde. En bältesstol har nämligen bältesjusterare vid sidan om ryggstödet samt även ett sidostöd för huvudet. 

Barn bör sitta på bälteskudde till ca 10-12 års ålder eller tills det är 135 cm långt. Bälteskudden gör att barnet kommer upp i höjd och att diagonalbältet hamnar rätt över bröstet.

1 Apr 2021