Bemötande, förståelse och anpassningar för barn med särskilda behov

Idag finns det många barn som har så kallade särskilda behov. Ofta handlar det om barn som fått en diagnos av något slag så som adhd, autism eller liknande men det kan även vara andra funktionsnedsättningar. För att dessa barn ska fungera på ett bra sätt i skolan, så gäller det att skolan vet hur de ska bemöta dem, förstå dem samt göra anpassningar. Det kan vara att ha ergonomiska möbler, läs mer här, eller att man anpassar skolgången genom att ta bort lektioner eller byta ut dem mot annat. Det man måste vara medveten om är att alla barn är unika, med eller utan diagnoser. Ett barn med adhd beter sig inte alltid likadant som ett annat med samma diagnos. Därför gäller det för skolan att individuellt anpassa utifrån barnet. 

Barn har olika behov

Att sätta alla barn med diagnos i en och samma klass och tro att det ska räcka, gör det inte. De flesta barn med en diagnos kan gå i en vanlig klass, bara barnets behov tillgodoses och att man gör tillräckligt med anpassningar. Skolan idag behöver lära sig mer om vad det innebär att leva med en diagnos. Det behövs mer pedagoger med de rätta kunskaperna. En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av särskilt stöd kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det är rektorn som ofta kan ta beslut om särskilt stöd. 

7 Dec 2020